AHMEDI Taccedin Ibrahim

(1335-1413)

poeta tur.; część jego epopei o Aleksandrze Wielkim stanowi pierwszą kronikę państwa osmańskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama