ALBAŃSKA LITERATURA

pierwszym zachowanym tekstem w j. albańskim jest formuła chrztu (1462), pierwsza książka (mszał) pochodzi z 1555; równocześnie istniała twórczość w j. łac.; pierwsze oryginalne utwory to gegijskie piśmiennictwo rel.-dydaktyczne powstające w klasztorach katolickich na płn. kraju (XVII-XVIII w.) i poezja ludowa (J. Variboba) w piśmiennictwie toskijskim (płd. regiony kraju); na przełomie XVIII i XIX w. powstała lit. związana z kulturą muzułm., gł. w Kosowie; w XIX w. odrodzenie przejawiające się w ujednoliceniu norm lit. i alfabetu (od 1908 alfabet łac.); dominacja twórczości patriotycznej, dramaty hist.; od 1944 nurt socrealizmu; pod koniec lat 70. sławę w Europie zdobył autor powieści psychologicznych I. Kadare (żyjący na emigracji).

Reklama

Powiązane hasła:

ÇAJUPI Andon, FISHTA Gjergj, RADA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama