BILIŃSKI Bronisław

(1913-96)

filolog klasyczny, historyk kultury antycznej; prof. uniw. we Wrocławiu, następnie w Warszawie; kier. stacji naukowej PAN w Rzymie; czł. włoskiej Akad. Lit. "Arkadia"; liczne prace na temat historii literatury gr. i rzym., także dziejów nauki i sportu antycznego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama