BOWRING John

(1792-1872)

poeta i publicysta ang., tłumacz poezji słowiańskiej (m.in. czeskiej, ros., serbskiej); autor pierwszej w W. Brytanii antologii poezji polskiej Specimen of Polish Poets.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama