BRONIEWSKA Janina

(1904-81)

pisarka, w okresie międzywojennym działaczka ZNP, współred. , autorka książek dla dzieci, panegiryku o gen. Świerczewskim O człowieku, który się kulom nie kłaniał, wspomnień Tamten brzeg mych lat, Z notatnika korespondenta wojennego.

Reklama

Podobne hasła:

  • JANINA, Żeńska forma imienia...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama