DOBROLUBOW Nikołaj Aleksandrowicz

(1836-61)

rosyjski myśliciel, publicysta i krytyk lit.; początkowo związany z pismem (z powodu nieprzejednanie krytycznego stanowiska D. wobec tradycji kultury szlacheckiej z pismem tym zerwał współpracę m.in. I. Turgieniew). W pracach filozoficznych (Organiczny rozwój człowieka w związku z jego aktywnością umysłową i moralną) propagował materializm; jako myśliciel społ. (Przyczynek do charakterystyki ludu rosyjskiego) idealizował ros. chłopstwo; odegrał dużą rolę jako krytyk lit., postulując zaangażowanie literatury, będącej wg niego siłą służebną społeczeństwa; doniosłość dzieła polega na randze propagowanej idei, zaś wartość na tym, jak jest ona propagowana.

Reklama

Powiązane hasła:

, ROSYJSKA LITERATURA, ZASULICZ

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama