Reklama

SKORYNA

Franciszak, także Skaryna Francysk (1486?-ok. 1540-51)

twórca białoruskiego piśmiennictwa i drukarstwa, lekarz (przez wiele lat na dworze Ferdynanda I w Pradze); studia w Akad. Krakowskiej, doktorat 1512 w Padwie; tłumacz z j. staro-cerkiewno-słowiańskiego na białoruski fragmentów (pierwsze utrwalenia tego języka w druku), które wydał w Pradze (1517-19) i potem w Wilnie we własnej drukarni, pierwszej w mieście (1524-30); wydał także pierwszy białoruski modlitewnik kościoła prawosławnego (cyrylicą w Wilnie) Małaja podorożnaja kniżica.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama