MA JUAN

(ok. 1160-1225)

chiński malarz pejzaży, wraz z Hsia Kuei stworzył styl malarstwa zw. Ma-hsia; stworzył tzw. kompozycję "narożną" z silnie zaznaczonym pierwszym planem i zarysem gór na horyzoncie; wydał całe pokolenia kopistów i naśladowców; zachowały się nieliczne duże kompozycje (Góry i drzewa w deszczu - Muzeum Seiko w Tokio), a także wachlarze i albumy oraz liczne pejzaże nocne, wiele z nich obrazuje smutek związany z upadkiem kultury i dynastii Sung; najb. znane dzieła to Dwaj mędrcy i Wczesna wiosna (oba w muzeum w Bostonie) i Czterej mędrcy z Shang-shan (Muzeum Cincinnati w Ohio).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama