Reklama

BOGUSZ Marian

(1920-80)

malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel warszawskiej awangardy i animator życia artyst., współzał. Klubu Młodych Artystów i Naukowców (1947), Grupy 55 oraz zał. i kierownik Galerii Krzywe Koło (1956-65), inicjator Biennale Form Przestrzennych w Elblągu i plenerów w Osieku; od poł. lat 50. kolorystyczno-fakturowe malarstwo typu informel (Symfonia liturgiczna Honeggera), po 1970 łączenie elementów malarstwa materii i abstrakcji geom. (cykl Medytacje), posługiwanie się różnymi technikami, np. obrazy malowane płomieniem; przestrzenne kompozycje rzeźbiarskie w metalu.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama