Reklama

DŁUGOSZ

Alfons (1902–75)

malarz, fotografik, nauczyciel; zał. i pierwszy dyr. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce; po studiach artystycznych w Berlinie i Dreźnie nauczyciel gimnazjalny m.in. w Trzebini, Skarżysku-Kamiennej, Warszawie; od 1949 w Wieliczce, gdzie zgromadził unikatowe maszyny, urządzenia, mapy górnicze i narzędzia pracy, stworzył kolekcję soli, kamieni, skamielin, kryształów, wytyczył korytarze i komory przyszłego muzeum (udostępnionego publiczności XII 1951); twórca ok. 200 rysunków, akwareli i obrazów olejnych, albumu Wieliczka Magnum Sal jako zabytek kultury materialnej, zawierającego 134 unikalne fotogramy; wydawca i inicjator rocznika Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce (ukazującego się do dzisiaj).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama