Reklama

ILUMINACJA

Reklama

ilustracja lub ozdobny ornament w średniowiecznych księgach rękopiśmiennych, w postaci miniaturowego malowidła gwaszem lub akwarelą albo rysunku wykonanego piórem lub srebrnym sztyftem na pergaminie. Rozróżnia się i. całostronnicowe, inicjały oraz bordiury (dekoracyjne obramienia stron). W Polsce i. rozwijała się XII-XVI w.

silne oświtelenie wnętrza albo bryły budowli z zewnątrz, przeważnie fragmentaryczne, w celu wydobycia wyrazu arch.-plastycznego w porze nocnej; stosowana gł. w obiektach zabytkowych.

Powiązane hasła:

MALARSTWO, BORDIURA, NEPALU SZTUKA, GNOZA, WALTOŚ, WGLĄD, PIEKARSKI, WARDHAMANA MAHAWINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama