PANEK

Jerzy (1918-2001)

Reklama

grafik, malarz, rysownik, rzeźbiarz; twórca kolorowych i czarno-białych drzeworytów, w których sprowadza motyw do skrótowego znaku (wpływ pobytu w Chinach, 1955), o dużej wartości ekspresyjnej; gł. motywami są człowiek i zwierzęta, m.in.: seria Słoń i pojedyncze wersje Chińczyka i bawołu, cykl Don Kichotów, liczne Lwy z Pilicy, Psy, Krowy, Kozy, portrety i autoportrety (Autoportret w białym kapeluszu); także autor cyklów związanych z literaturą (95 drzeworytów do Boskiej Komedii Dantego, 18 ujęć koni w galopie do Pana Tadeusza Mickiewicza), twórca drewnianych rzeźb oraz lapidarnych rysunków wykonanych kredką (od lat 80.); prace P. świadczą o celnej obserwacji świata ludzi i zwierząt, zawierają elementy groteski i humoru; cechuje je daleko posunięta deformacja postaci, linearyzm, stylistyczna sterylność.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama