Reklama

"PLASTYKA"

ugrupowanie artyst. zał. 1925 w Poznaniu; członkowie: T. Dobrowolski (historyk sztuki), J. Bocheński, L. Dołżycki, Z. Dziurzyńska-Rosińska, W. Lam i in., celem "wspólne dążenie ku odwiecznej prawdzie, wyrażającej się w sztuce formą plastyczną"; łączyli zdobycze ówczesnej sztuki zachodnioeuropejskiej z tradycjami sztuki polskiej; ugrupowanie działało do 1939.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama