AFFETTUOSO

(muz.) czule, namiętnie; wskazówka interpretacji utworu muzycznego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama