AKYN

u Kazachów, Kirgizów i innych wsch. narodów b. ZSRR ludowy pieśniarz wykonujący swe utwory przy akompaniamencie instrumentu muzycznego.

Reklama

Powiązane hasła:

DŻAMBUŁ Dżabajew, MONGOLSKA LITERATURA, TOGOŁOK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama