ALBERT Eugen d'

(1864-1932)

niemiecki kompozytor i pianista pochodzenia franc.; uczeń F. Liszta, autor m.in. 21 oper (m.in. Niziny, Zamarłe oczy, Czarna orchidea, Golem), utworów fortepianowych i Koncertu wiolonczelowego; ceniony za krytyczne opracowania dzieł J. S. Bacha.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama