BADURA-SKODA Paul

(ur. 1927)

pianista austr.; znakomity wykonawca dzieł W.A. Mozarta oraz romantyków niem. (dokończył kilka nie ukończonych sonat F. Schuberta).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama