MUZYKALNOŚĆ

zdolność do tworzenia, wykonywania i odbierania muzyki; warunkują ją naturalna wrażliwość sensoryczno-emocjonalna organizmu i - podlegająca kształceniu - wrażliwość estetyczna na różnorodne zjawiska muzyczne; wpływa na poczucie barwy, harmonii, rytmu, stylu muz., tempa, tonalności; niesłusznie utożsamiana z poczuciem rytmu i tzw. słuchem muzycznym.

Reklama

Powiązane hasła:

DISCO-POLO, DISCO, , BEMOL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama