ANTECEDENCJA

w literaturze przywołanie zdarzeń poprzedzających właściwą >> fabułę utworu, niezbędnych do jej zrozumienia, np. w Krzyżakach H. Sienkiewicza losy Maćka i Zbyszka z Bogdańca przed ich wyruszeniem do Witolda na Litwę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama