BATOWSKI Zygmunt

(1876-1944)

historyk sztuki, prof. UW; prace z zakresu historii sztuki XVII i XVIII w., m.in. Norblin, Wizerunki Kopernika, Wnętrze Zamku Królewskiego na Wawelu za Zygmunta i Bony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama