PRZYPKOWSKICH im. MUZEUM W JĘDRZEJOWIE

kolekcja zegarów słonecznych zał. przez rodzinę Przypkowskich; 1740 Jan Józef Przypkowski wykonał projekt słonecznego zegara umieszczonego na kościele Mariackim w Krakowie; jego prawnuk Feliks, inicjator kolekcji (1895), posiadał na dachu swej posesji obserwatorium astr. i był konstruktorem ok. 50 modeli zegarów; tradycje rodzinne kontynuował syn Feliksa Tadeusz; jego dziełem jest m.in. zegar umieszczony na budynku obserwatorium astr. w Greenwich, zegar wiszący przed wojną na Zamku Królewskim w Warszawie, a także zegar w sandomierskim ratuszu; 1962 rodzina P. przekazała zbiory państwu, a kolejny przedstawiciel rodu Piotr Przypkowski (syn Tadeusza) pełni obowiązki kustosza; obok jednej z najw. w świecie kolekcji czasomierzy (ok. 500) Muzeum im. Przypkowskich posiada zespół rokokowych kurdybanów, piwnicę farmaceutyczną, pokaźny dział gastronomiczny (książki kucharskie od 1800, karty restauracyjne, liczne jadłospisy), wreszcie cenny zbiór ok. 600 starodruków, m.in. ksiąg Heweliusza i Kartezjusza (z ich autografami) oraz kopię dzieła Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (z 1566).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama