SKWARCZYŃSKA

Stefania (1902-88)

teoretyk i_historyk literatury; wykładowca uniw. we Lwowie, prof. uniw. w Łodzi, czł. PAU i PAN; zajmowała się gł. teorią literatury Szkice z zakresu teorii literatury, Teoria listu, fundamentalny 3-tomowy Wstęp do nauki o literaturze, Wokół literatury i dramatu, i badaniami hist.-lit. (Mickiewiczowskie powinowactwa z wyboru, Leona Schillera trzy opracowania teatralne "Nie-Bosliej Komedii").

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama