DRABIK Stanisław

(1900-71)

śpiewak-tenor, reżyser; występy na scenach operowych m.in. Poznania, Warszawy, Lwowa, Krakowa, Belgradu; 1945 współorganizator Opery Wrocławskiej; od 1953 w Krakowie, gdzie stworzył Operę Robotniczą w Krakowskim Domu Kultury (Pałac pod Baranami).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama