Egida

(kult.)

kabaret w-wski, zał. 1968; wśród twórców m.in. J. Pietrzak, J. Kofta, K. Rudzki. Początkowo w repertuarze gł. teksty i piosenki o wyraźnie krytycznych i parodystycznych akcentach, komentujące bieżące wydarzenia w kraju; J. Pietrzak reprezentował nurt popularny, odwołujący się do niezbyt wymagającego widza; K. Rudzki szukał porozumienia z odbiorcami bardziej wyrafinowanymi, posługując się metaforą i ezopowym językiem; J. Kofta, który w latach 70. prowadził również własną działalność (recitale poetyckie), stworzył typ oryginalnej poezji i monologu satyrycznego łączącego te obydwa nurty z twórczością o wysokich walorach artystycznych. W latach 70. "E." współpracowała często z radiem i tv, zaś skład jej zespołu był płynny; w latach 80. (po wyjeździe J. Pietrzaka) działalność "E." praktycznie zamarła, w latach 90. Wznowiona przy mniejszym zainteresowaniu publiczności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama