LUBACZOWSKIE SZKŁA

wyroby szklane, gł. naczynia stołowe oraz ozdobne świeczniki, produkowane do końca XVIII w. pod Lubaczowem, w Hucie Kryształowej, zał. 1717 przez A.M. Sieniawskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama