AALTONEN Wainö

(1894-1966)

rzeźbiarz fiń., twórca pomników m.in. biegacza Paavo Nurmiego w Helsinkach, pisarza Aleksisa Kiviego, popiersia Jana Sibeliusa, Pomnika Pokoju w Lahti.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama