ARNOLFO DI CAMBIO

(1245-1302)

architekt i rzeźbiarz wł.; pomocnik N. Pisano przy wznoszeniu katedry w Sienie; od 1296 kierował budową nowej katedry S. Maria del Fiore we Florencji; przypisuje mu się kośc. S. Croce, Palazzo della Signoria (dzisiejszy Palazzo Vecchio) i Badię we Florencji; w architekturze stosował formy gotyckie, oparte na wzorach franc.; twórca tabernakulów w rzym. kośc. S. Paolo Fuori le Mura i S. Cecylia, grobowca papieża Hadriana V w kośc. S. Francesco w Viterbo.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama