BARĄCZ Tadeusz

(1849-1905)

rzeźbiarz; twórca rzeźb portretowych, nagrobków, medali, pomników (m.in. Jana III Sobieskiego, w Gdańsku).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama