ANGIELSKI TEATR

początki średniowiecznego teatru ang. wiążą się z tradycją łac. teatru liturgicznego, który w XIV i XV-wiecznej Anglii przekształcił się w cykle misteriów i miracli; obok nich pojawiły się z czasem moralitety i - już świeckie - interludia, krotochwile, farsy; pierwsze przedstawienia odbywały się w kościołach (aktorami byli duchowni), z czasem przeniosły się na wolne powietrze (pochody, korowody ze zbudowaną na wozie ruchomą sceną i aktorami-amatorami, którymi byli mieszczanie); na pocz. XVI w. istniało już kilka zawodowych grup aktorskich, z których rozwinął się teatr elżbietański; pierwszy stały teatr (The Theatre) powstał 1576 i dał początek ogromnemu rozkwitowi życia teatralnego w Londynie; pojawiły się m.in. regularne trupy aktorskie (np. Lord Chamberlain's Men, Lord Admiral's Men); do końca XVI w. zbudowano na obrzeżach miasta szereg stałych scen o charakterystycznej dla teatru elżbietańskiego kolistej konstrukcji (m.in. The Curtain, The Rose, The Swan, szekspirowski The Globe); tworzą w tym czasie m.in. W. Szekspir, Ch. Marlowe; ożywione życie teatralne Anglii przerwała w latach 1642-60 wojna domowa; w 2. poł. XVII w.; wśród aktorów pojawiły się kobiety; dawna scena elżbietańska przekształciła się stopniowo w scenę typu pudełkowego, włoskiego; oprócz dwóch gł. teatrów londyńskich równolegle działały teatry, dzięki którym upowszechniła się opera wł. i ang. melodramat (Lyceum, Sadler's Wells) oraz widowiska cyrkowe (Astley's Amphitheatre); królewskie patenty na prowadzenie teatrów zniesiono 1843 i od tej pory nastąpił niczym nie ograniczony szybki wzrost liczby teatrów; w repertuarze ówczesnym przeważały sztuki W. Szekspira oraz przedstawienia sztuk muz. i melodramatów; 1891 powstał Independent Theatre, zał. przez J. Greina, który wprowadził na scenę repertuar nowoczesny (gł. G.B. Shaw), reformatorską działalność rozpoczął G. Craig; powstało wiele teatrów tzw. repertuarowych w Londynie i na prowincji (Birmingham, Liverpool, Manchester), w Dublinie powstał Abbey Theatre; 1914 rozpoczął szekspirowskie sezony Old Vic, zorganizowano pierwsze festiwale teatralne; obecnie co roku odbywa się w Edynburgu Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Dramatu oraz World Theatre Season w Londynie; do dziś nie ma sceny narodowej, przeważają sceny komercyjne; pod koniec XX w. do ważniejszych scen londyńskich należą English Stage Company (G. Devine), Theatre Workshop (J. Littlewood) i Mermaid Theatre.

Reklama

Powiązane hasła:

THORNDIKE, IRONS, TABORSKI, EVANS Dame Edith, TERRY Ellen Alice, DEXTER John, DEVINE George, TREE, CHAPMAN George

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama