DMUSZEWSKI Ludwik Adam

(1777-1847)

aktor, dramatopisarz, reżyser, śpiewak operowy, dziennikarz; 1800-30 związany z Teatrem Narodowym; wykładowca w warszawskiej Szkole Dramatycznej; jeden z pierwszych kronikarzy polskiej sceny (1808 Dykcyonarzyk teatralny), wydawca i red. "Rocznika Teatru Polskiego" (przygotował spis oper w teatrze polskim), następnie "Kuriera Warszawskiego"; około 800 ról; autor 144 sztuk teatralnych (w tym 30 oryginalnych).

Reklama

Podobne hasła:

  • LUDWIK, Pochodzenia starogermańskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama