Reklama

THÉÂTRE DES NATIONS

Teatr Narodów

międzynarodowy festiwal teatralny pod auspicjami ITI (Międzynar. Inst. Teatralnego), decyzja o jego zorganizowaniu zapadła na kongresie ITI w Dubrowniku 1955 po sukcesie I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Dramatycznej w Paryżu (1954), potwierdzonym przez następne (1955, 56); 27 III 1959 (1967 ogłoszono tę datę Międzynar. Dniem Teatru) rozpoczął się pierwszy sezon T.N. w Paryżu, finansowany przez rząd franc. i władze miasta; festiwal odbywał się corocznie, ale pod koniec lat 60. konkurencja innych festiwali i błędy organizacyjne (m.in. nadmiar gigantycznych pozycji muzyczno-baletowych) osłabiły prestiż T.N., a 1971 rząd franc. cofnął subwencję; 1973 reaktywowano T.N. w formule festiwalu wędrującego: pierwszy (1975) odbył się w Warszawie, kolejne m.in. w Belgradzie (1976), Caracas (1978).

Reklama

Powiązane hasła:

TEATR NARODÓW, BARRAULT Jean-Louis

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama