Reklama

ABSORPCJA MORFOLOGICZNA

w językoznawstwie wchłonięcie morfemu (najmniejszej niepodzielnej cząstki wyrazu) lub jego części przez morfem sąsiedni bądź przyłączenie elementu jednego morfemu do drugiego, np. Leszno (z dawnego Leszczno).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama