AD USUM DELPHINI

(łac.= do użytku delfina) określenie dzieł klasyków, specjalnie opracowanych dla syna Ludwika XIV (delfinem tytułowano w XIV-XIX w. franc. następców tronu); ironiczna nazwa dzieł okrojonych lub na użytek doraźny ocenzurowanych z treści polit. czy obyczajowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama