ADAPTACJA

(lit.)

przekształcenie utworu lit. na utwór innego rodzaju w celu dostosowania go do innego odbiorcy lub do innego sposobu przekazu; np. a. filmowa lub teatralna, a. dla dzieci.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama