Reklama

BARBARYZM

wyraz lub zwrot pochodzący z obcego języka, np. anglicyzm, germanizm czy rusycyzm; w literaturze stosowany jako środek stylistyczny.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama