BERNACKI Ludwik

(1882-1939)

historyk lit. i teatru pol., dyr. Ossolineum, red. , czł. PAU; wydawca średniowiecznych zabytków piśmiennictwa, m.in. Pierwsza książka polska, Psałterz floriański; badacz twórczości I. Krasickiego; autor dzieła Teatr, dramat i muzyka za czasów Stanisława Augusta.

Reklama

Podobne hasła:

  • LUDWIK, Pochodzenia starogermańskiego,...
  • KRYSTYNA, Odmiana imienia -> Krystiana.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama