CHĘCIŃSKI Jan Konstanty

(1826-74)

pisarz, aktor i reżyser teatrów warszawskich, prof. w-wskiej Szkoły Dramatycznej; przyczynił się do wprowadzenia na scenę dzieł m.in. J. Słowackiego, W. Szekspira i F. Schillera; autor librett do oper S. Moniuszki (Verbum nobile, Straszny dwór, Patria) oraz licznych tłumaczeń sztuk obcych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama