Reklama

CHOTOMSKI Ferdynand

(1797-1880)

lekarz, pisarz, malarz; uczestnik wojen napoleońskich, powstania 1830-31 i wyprawy Garibaldiego; autor licznych satyr, humorysta i parodysta (liczne przeróbki utworów obcych, m.in. Moliera Górno uczone kobiety, trawestacja Eneidy); współredagował "Pamiętnik Galicyjski", współpracował z "Tygodnikiem Polskim i Zagranicznym" oraz z .

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama