GIEYSZTOR

Jakub Kazimierz (1827-97)

działacz polityczny, publicysta, pamiętnikarz; 1861 stał na czele "białych" w wileńskim Komitecie Obywatelskim; prezes Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy w powstaniu styczniowym; 1863 aresztowany i zesłany; 1872 powrócił do kraju; 1880 zał. w W-wie księgarnię i antykwariat; pamiętniki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama