"Literatura"

tygodnik lit.-społ. wyd. w Warszawie w l. 1972-81, w składzie redakcji pracowali m.in. J. Putrament, K. Dziewanowski, R. Matuszewski, M. Sprusiński. Na łamach pisma popularyzowano twórczość współcz. pisarzy, wiele miejsca zajmowała proza reportażowa i felietonistyka, np. dziennik J. Andrzejewskiego Z dnia na dzień, Gra z cieniem, filoz. felietony Kallimacha, hist. J. J. Tereja, film. R. Marszałka, teatr. J. Kłosowicza. "L." charakteryzowały stałe rubryki: Poczet pisarzy trzydziestolecia, Czytane w szkole, Książki o literaturze, Poetyka na co dzień, U nas i gdzie indziej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama