"Nowe Widnokręgi"

(1941-46)

miesięcznik lit.-społ. wyd. w ZSRR (początkowo we Lwowie, potem w Kujbyszewie i Moskwie). Stopniowo przekształcił się w pismo polit.-społ., uwzględniające tematykę lit., i zaczął się ukazywać jako dwutygodnik. Red. naczelnym była W. Wasilewska. Współpracowali z "N. W." m.in. J. Borejsza, J. Broniewska, H. Górska, M. Jastrun, S. J. Lec, J. Putrament, A. Ważyk, T. Boy-Żeleński.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama