Reklama

"PAMIĘTNIK LITERACKI"

czasopismo nauk. wydawane od 1976 w Londynie przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, poświęcony nauce i kulturze polskiej emigracji; zeszyty tematyczne poświęcone m.in. tłumaczeniom polskiej lit., polskiej nauce na obczyźnie, Cz. Miłoszowi, 40-leciu paryskiej; stałe wiadomości o Zw. Pisarzy Polskich na Obczyźnie, wydawnictwach, nagrodach itp.; red. J. Garliński.

Reklama

kwartalnik nauk. poświęcony historii lit. polskiej i teorii lit.; 1902-39 ukazywał się we Lwowie, 1946-50 w Warszawie, następnie tamże i we Wrocławiu; początkowo organ Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, od 1952 Inst. Badań Lit. PAN; red. m.in. W. Bruchnalski, I. Chrzanowski, W. Hahn, J. Krzyżanowski, S. Łempicki, T. Mikulski, od 1960 B. Zakrzewski.

Powiązane hasła:

PINI, TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. ADAMA MICKIEWICZA, KUCHARSKI, MIKULSKI, ZAKRZEWSKI, KRZYŻANOWSKI, WASYLEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama