Reklama

"PAMIĘTNIK TEATRALNY"

kwartalnik zał. 1952 w Warszawie przez L. Schillera; zajmujący się historią teatru i krytyką; liczne zeszyty poświęcone twórcom i okresom dziejów teatru polskiego; red. nacz.: L. Schiller, I. Schillerowa, 1956-93 B. Korzeniewski i Z. Raszewski, następnie E. Krasiński i M. Waszkiel; aktualnie wydawany przez Instytut Sztuki PAN; nakład 600 egz. (2002).

Reklama

Powiązane hasła:

KORZENIEWSKI, SCHILLER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama