Reklama

"POLOGNE LITTÉRAIRE"

miesięcznik w j. franc., wydawany 1926-36 w Warszawie przez A. Bormana i M. Grydzewskiego, powiązany kręgiem współpracowników i kierownictwem z ; szeroka informacja kulturalna, choć przede wszystkim z kręgów oficjalnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama