"PRACE FILOLOGICZNE"

językoznawcze pismo naukowe wydawane w Warszawie od 1885, zał. przez A.A. Kryńskiego, J. Karłowicza, L. Malinowskiego; publikacje z zakresu polonistyki, slawistyki, indoeuropeistyki, historii i teorii języka, recenzje, bibliografia.

Reklama

Powiązane hasła:

SŁOŃSKI, KARŁOWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama