"Zeszyty Literackie"

kwartalnik powołany do życia dla nawiązania łączności między środowiskiem lit. w kraju i na emigracji. Wychodzi od 1983 r. w Paryżu (od 1990 r. edycja warszawska). Jest poświęcony gł. poezji i eseistyce, zwł. pisarzy związanych z ruchem dysydenckim. Redaktorem "Z. L." jest B. Toruńczyk; w skład zespołu redakcyjnego wchodzą m.in. S. Barańczak, A. Zagajewski, ongiś J. Brodski. Stałym współpracownikiem pisma jest Cz. Miłosz.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama