Acheron

(t)

wmit. gr. jedna zrzek świata podziemnego, przez którą dusze ludzkie musiały się przeprawić, by dostać się do krainy zmarłych. Wody rzeki nieomal stały wmiejscu, były zamulone, ajej brzegi porośnięte trzcinami. Wg mitu A.to syn Ziemi (Gai), ajego przebywanie wPodziemiu było karą za to, że wczasie walk olimpijczyków zgigantami A. napoił gigantów znużonych walką. Znimfą ciemności Orfne spłodził A. syna Askafalosa, którego później Demeter przemieniła wsówkę. Starożytni Grecy utożsamiali A.zrzeką otej samej nazwie, która przepływała przez Epir ina pewnym odcinku znikała wgłębokiej szczelinie (zjawisko krasowe), apojawiała się ponownie na powierzchni wpobliżu ujścia itworzyła tam niebezpieczne bagnisko. Tę część biegu rzeki, która znikała wszczelinie, zaczęto uważać za przynależną do Podziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama