Agamemnon

wmit. gr. jeden zgł. bohaterów Iliady Homera, król Myken (lub Argos), naczelny dowódca wojsk gr. pod Troją; syn Aerope iAtreusa (lub Plejstenesa), brat króla Sparty Menelaosa. Wmałżeństwie z Klitajmestrą spłodził trzy córki: Chrysotemis, Laodike (Elektra) iIfianessę (którą niektórzy utożsamiają zIfigenią) oraz syna Orestesa. Gdy Parys porwał Helenę, Menelaos zwrócił się opomoc do A., który przypomniał byłym zalotnikom ich przysięgę: gdyby kiedykolwiek Helena została uprowadzona, muszą przyjść jej mężowi zpomocą. A. stanął na czele sprzymierzonych oddziałów gr. Wojsko zebrało się wAulidzie, jednak zpowodu ciszy morskiej nie mogło wyruszyć pod Troję. Wróżbita Kalchas oznajmił, iż cisza ta jest wynikiem gniewu Artemidy, która zażądała złożenia ofiary z Ifigenii. A.poświęcił córkę, czego nie mogła mu darować Klitajmestra. Przez dziewięć lat Grecy bezskutecznie atakowali Troję ( wojna trojańska). Wjednej zwypraw Achilles jako łup wziął brankę Bryzejdę, a A Chryzejdę, która była córką Chryzesa, kapłana Apollona. Wojownicy zmusili A. do oddania branki, ale król wzamian zażądał od Achillesa Bryzejdy. Achilles na znak protestu wycofał się zboju. A. dokonał wielu bohaterskich czynów, jednak gdy został ranny, boleśnie odczuł brak Achillesa. Zwrócił mu Bryzejdę ipojednał się znim. Od tego momentu wIliadzie cała uwaga zostaje skupiona na Achillesie, A. nie pojawia się już na kartach eposu. Po upadku Troi (oczym dowiadujemy się już zOdysei) A. przypadła w udziale wieszczka Kasandra, która urodziła mu bliźniaki Teledamosa iPelopsa. A. wraz zbranką wrócił do ojczyzny, gdzie został zamordowany przez Klitajmestrę ijej kochanka, Ajgistosa. Jego śmierć pomścił syn Orestes. Wliteraturze postać A. stała się tematem utworów: Ajschylosa wAgamemnonie, Eurypidesa, Seneki mł., G.Hauptmanna, R.Brandstaettera.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama