Akademia Francuska, Acadmie Française

franc. towarzystwo naukowe zajmujące się językiem ilit. franc. powołane w1653 r. wParyżu; najstarsza tego typu instytucja wnowożytnej Europie, od 1795 r. część Instytutu Francuskiego. A.F. wydaje m.in. słownik jęz. franc. (pierwsze wyd. 1694, ostatnie począwszy od 1986) oraz corocznie przyznaje odznaczenia inagrody. Liczy stale 40 członków, którzy pełnią swoją funkcję dożywotnio (tzw. nieśmiertelni) isami dokonują wyboru nowych osób na wakujące miejsca. W ciągu dziejów godność członka A.F. piastowali m.in.: J. Racine, J. de La Fontaine, A. Dumas syn, P. Claudel, F.Mauriac, M. Yourcenar i in.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama