Albee Edward Franklin

(ur. 1928)

dramaturg amer. Dziecko nieznanych rodziców, adoptowany przez przedsiębiorcę teatralnego, R.A. Albeego. Po dwóch latach studiów wHartford przerwał naukę, by wyruszyć do Europy ipodjąć pierwsze próby lit. Wielkim sukcesem okazała się napisana kilka lat po powrocie do Stanów Zjednoczonych jednoaktówka Opowiadanie oZOO (1959), która weszła do repertuaru teatrów całego świata. Sztuka atakująca za pomocą surrealistycznych skrótów sytuacyjnych konformistyczne społeczeństwo amer. stała się jedną zpierwszych manifestacji artystycznych amer. teatru absurdu (zob. A.Artaud). Kolejne dramaty A.: Śmierć Bessie Smith (1960), Piaskownica (1960), Fami Yam (1960), Marzenie amerykańskie (1961) iBallada osmutnej knajpie (1963), nie wywołały już takiego entuzjazmu. Oczy świata ponownie zwróciły się na pisarza po opublikowaniu najlepszej wjego dorobku sztuki: Kto się boi Virginii Woolf? (1962). Zainteresowanie wzbudziły też: Maleńka Alicja (1964) - moralitet ukazujący wyobcowanie wrażliwej jednostki wzepsutym społeczeństwie, oraz wyróżnione Nagrodą Pulitzera sztuki Chwiejna równowaga (1966) iPejzaż morski (1975), przynoszące obraz pustki życiowej środowiska amer. inteligencji. Dramaty A., wielokrotnie wystawiane na naszych scenach, przełożyli na jęz. pol.: K. Jurasz-Dąmbska iA.Tarn.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama